Energielabel nieuwbouw

Energielabel nieuwbouw

energielabel nieuwbouw utiliteitsgebouwen

Vanaf 1 juli 2014 is het nieuwe energielabel nieuwbouw utiliteitsbouw in gebruik genomen, speciaal gericht op nieuwe utiliteitsgebouwen. Dit nieuwbouwlabel (ook wel opleveringslabel of energielabel nieuwbouw genoemd) wijkt af van het bestaande energielabel en is vooral bedoeld om een belangrijk concurrentievoordeel te verwerven op de bestaande bouw. Er kunnen met het nieuwbouwlabel scores tot en met A++++ worden behaald.

Waarom een energielabel nieuwbouw?

Het huidige energielabel voldoet prima voor de bestaande bouw. Zodra met deze bestaande methode echter een energielabel wordt bepaald voor nieuwbouw dan wordt de score meestal niet beter dan een A-label terwijl A+ en A++ veelal uitzonderingen zijn. Met het energielabel nieuwbouw kunnen labelscore’s worden behaald variërend van A tot en met A++++.
Op het energielabel certificaat wordt behalve de energielabelklasse ook het standaard (gebouw-gebonden) energiegebruik per vierkante meter vermeld, zowel in megajoules als uitgesplitst in elektriciteit, gas en warmte.

Welk vastgoed komt in aanmerking voor het energielabel nieuwbouw?

Alle nieuwe en bestaande gebouwen (utiliteit) waarvan de EPC in de aanvraag aan een minimum eis voldoet. Bij woningen is dit zeer waarschijnlijk EPC ≤ 1,00. Let op: dit betreft een EPC die is uitgerekend conform NEN 7120. Wanneer er een EPC berekening uit de oude methodiek beschikbaar is dient deze eerst te worden omgezet naar de NEN 7120 methodiek alvorens hij kan worden beoordeeld op het genoemde criterium.