Erkend deskundige

Erkend deskundige

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle woningeigenaren en verkopers van nieuw opgeleverde woningen via een web-applierkend deskundigecatie van de Rijksoverheid hun wettelijk energielabel aanvragen en registreren. Dit wettelijke energielabel is verplicht bij verkoop, nieuwe verhuur en oplevering van de woning.

Het energielabel wordt bepaald op basis van een beperkt aantal energetische kenmerken van een woning. Alle woningkenmerken zijn vooraf ingevuld, ook ziet de woningeigenaar een indicatie van de labelklasse van zijn woning.

De woningeigenaar controleert alle woningkenmerken en past deze indien nodig aan. De web-applicatie geeft aan voor welke woningkenmerken de woningeigenaar bewijslast moet aanleveren. De bewijslast wordt door een erkende deskundige gecontroleerd. Bewijslast kan bijvoorbeeld bestaan uit een foto, factuur of bouwkundig rapport. Uitgangspunt is dat de woningeigenaar niet meer bewijslast hoeft aan te leveren dan nodig is om het noodzakelijke kwaliteitsniveau te halen.

Wat doet een Erkend deskundige?

De erkende deskundige energielabel woningbouw komt in beeld wanneer u als woningeigenaar het energielabel wil registreren. U selecteert de erkend deskundige van Energielabelzeeland.nl en stelt de benodigde (en door het systeem aangegeven) bewijslast ter beschikking. In principe controleert de erkende deskundige de aangeleverde bewijsstukken op afstand, via de web-applicatie. Alleen indien u hulp wil bij het aanpassen van de woningkenmerken of bij het verzamelen van de bewijsstukken, kan de rol van de erkende deskundige groter zijn.
Per jaar vinden er ongeveer 120.000 verkooptransacties van woningen plaats. Per situatie kan de tijd die gemoeid is met het beoordelen van bewijzen verschillen. De verwachting is dat de kosten voor de woningeigenaar een paar tientjes bedragen.